Vasárnap, 2021-03-07, 12:32 PM
Üdvözöllek, Vendég
Dr. Benedek György
 
 
Dr. Benedek György Sportpályafutása,
 
Benedek György Gépészmérnök. Születt 1921. július 18 -án Budapesten. Erdélyi származású szüleit, a Trianon -i békediktátum után 1920 -ban a román hatóságok Kolozsvárról kiutasították. Középiskolát a Budapesten, a  Mátyás Király Gimnáziumban végezte, 1939-ben jelesre érettségizett, majd a Budapesti József Nádor Műszaki Egyetemen 1943 decemberében szerezte meg a gépészmérnöki oklevelet. Műszaki doktori értekezését 1975 -ben terjesztette be a Drezda -i. LIST Közlekedéstudományi Főiskolán, a sztatikai elektromosság egyik tématerületén.
 
A repülőmodellező sportot 1937 szeptemberében kezdte a Dr. Cavalloni Ferenc fiatal fizika-tanár által alapított gimnáziumi aerokörben, melynek első ifjúsági elnöke volt. 1938-ban vett részt először országos modellversenyen Budaörsön, itt jelentős helyezéseket ért el vitorlázó és motoros modelljeivel. A zárttörzsű gumimotoros kategóriában az akkor híres Rechnitzer (Rohonci) testvérek után II. díjat nyert. Első sikerét 1939 júniusában érte el a Hármashatárhegyi lejtőversenyen, mágnestű-irányítású vitorlázó modellje (Grunau II törzs+csillapító és Luftikus szárny összálításban) 14 perc 05 mp-cel győzött, közben a Dunán is átrepülve Angyalföldön, a Teve utcában a starthelytől kb. 7km távolságban szált le.
 
1940-ben Harsány György kozmetikai vegyésszel együttműködve megindította a hazánkban a zárttéri modellezést. 1941 -ben országos síkvidéki versenyen a gumimotoros kategória győztese lett 4p 20mp -cel.
 
Ekkor már több nemzeti rekordot is felállított. 1942 -ben rendezték az I. országos zárttéri versenyt itt 1-2-3-4 helyezést ért el modelljeivel, rekorderedménye 5p 01mp volt. Az országos lejtőmenti vitorlázó versenyen 6p 20mp -cel, a magasstartos versenyen pedig 51p 31mp -cel új időtartam-rekorddal győzött. Ez évben elsőként szerezte meg a modellező aranyjelvényt az FAI előirás szerint, egyben megnyerte az éves összesített pontversenyt, továbbá 2 nemzetközi és 14 nemzeti rekordot állított fel, és ismét megnyerte az éves pontversenyt. 1943 -ban ismét első lett az országos zárttéri versenyen, ez évben ujabb 2 nemzetközi és 13 hazai rekordot állított fel és ismét megnyerte az éves pontversenyt.  1944-ben az augusztusi országos versenyen Esztergomban a gumi és mechanikus motoros kategóriában ért el első helyezést, és egy ujabb nemzetközi rekordot is felállított.
 
A háború után 1945-46 -ban tevékeny szerepet játszott a modellezés újjászervezésében, részt vett az 1946-ban tartott első versenyen, melyet a Budafoki MADISZ támogatásával szerveztek.
            1947 -ben az országos versenyen gumimotoros kategóriában első helyezett lett, modellje ez alkalommal Hort községig 50 km-t repült, amely ugyancsak nemzetközi rekord lett. További modellező eredményeivel ez évben elsőként szerezte meg az aranykoszorús modellező jelvényt.
            1948 -ban részt vett a háború utáni első repülő szervezet, az Országos Magyar Repülő Egyesület megalakításában, ahol a modellezési osztály vezetésével bízták meg. A repülőmodellezés ekkori ugrásszerű fejlődésében az is szerepet játszott, hogy az OMRE főtitkára Rédei György lett, aki ugyancsak modellezőként kezdte pályafutását a Mátyás Király Gimnázium aerokörében és az országos szervezésbe már a háborús években bekapcsolódott. Benedek György 1948 -ban csak az országos zárttéri versenyen vett részt, itt 8p 23mp -cel győzött.
 
             Az OMRE ez évben a Magyar Szabadságharc 100 éves évfordulóján nagyméretű u.n. "centenáriumi" országos modellversenyt rendezett, amelynek színhelye az akkor még be nem fejezett Ferihegyi repülőtér volt. Benedek itt rendezői feladatokat látott el, de a versenyeken kívüli repítések során 4 nemzetközi és 12 nemzeti rekordot állított fel, ezzel az évi egyéni pontversenyben ismét első helyen végzett.
Bendek György itt rendezői feladatokat látott el, de a versenyeken kívüli repítések során 4 nemzetközi és 12 nemzetközi rekordot állított fel, ezzel az évi egyéni pontversenyben ismét első helyen végzett. BV-1 vitorlázó modelljével elért 2.364 méteres nemzetközi magassági rekordja még ma is fennáll. Ez évben rekordrepítésen zárttéri modellel elsőként haladta túl a 10 percet, ez ismét hazai rekord lett.
1948-ban az akkori "Népi repülésért" érdemérem arany fokozatát kapta és 3 nemzetközi rekordjáért a Közlekedésügyi Miniszter irásbeli elismerését fejezte ki.
             1949-ben kezdeményezője és kikisérletezője volt a körrepülő /U-Control/ modellek bevezetésének és ezen belül is a hőlégsugaras kategóriának. Ezen modern hajtóművel az első sikeres repítéseket a Csepeli modellezők végeztek Hatos Géza vezetésével. Benedek ez évben 1 nemzetközi és 7 nemzeti rekordot állított fel.
             A repülőmodellezésnek az OMRE keretében megindult ugrásszerű fejlődése sajnos nem tartott sokáig. Az akkori kommunista párt erőszakos hatalomátvétele után a repülősport területén is megkezdődött az esztelen tisztogatás.
Az év vége felé letartoztatták Rédei György főtitkárt is. Rédei Györgyöt is az akkori szokásnak megfelelően minden kivizsgálás és bírói itélet nélkül Kistarcsára, koncentrációs táborba hurcolták, ahonnan négy évi fogság után ártatlanságának megállapításával szabadult ugyan, de "elfelejtették" rehabilitálni és soha többé nem vehetett részt a repülősportban. A főtitkár letartóztatása után az OMRE vezetését Rágyánszki András és Rónai Rudolf KOMMUNISTÁK akiket a pártközpontból delegált "káderek" vették át, akik a volt főtitkár munkatársait rövid néhány hónap leforgása alatt a legkülönfélébb politikai ürügyekkel távolították el. Benedek Györgyre 1950 márciusában került sor. Ezt megelőzőleg az OMRE akkori ujdonsült politikai tisztjei, Túrós József és Vágó Pál több hónapos vizsgálatot folytattak, a modellezési osztály helyiségeiben több alkalommal éjszakai kutatásokat is tartottak. Mivel mindez nem vezetett eredményre és sem politikai sem anyagi visszaélést nem sikerült felderíteniök, Benedeket a hirhedt 6660/1948 számú rendelet alapján távolították el azonnali hatállyal. Ez a rendelet a "népköztársaságellenes magatartásra" vonatkozott, melyet Benedek politikai megbízhatatlansága és értelmiségi  származása miatt érdemelt ki.  Ezen események bekövetkezését már jóval előbb világosan lehetett látni, Benedek ennek ellenére sem hagyta abba a modellező munkát és 1950 évben márciusban még történt elbocsájtásáig még két hazai zárttéri rekordot állított fel, majd junius 4 -én, közvetlenül a sportéletből való eltávolítása előtt hőlégsugaras modellel 180 km/h FAI nemzetközi rekordot állított fel.
Ezen eredmény hatására az átkeresztelt, immár Magyar Repülő Szövetség levélben szólította fel Benedeket, hogy bármilyen modellező tevékenységet, repítést "csak a mi beleegyezésünkkel végezhet". A mai szemmel hihetetlennek tünő és az "illetékesek" által feledésre itélt levél eredetije szerencsére megmaradt, másolata 2.számon itt van mellékelve.
 
Égetés Szellemi Mágján
             Benedek a tilalom ellenére most már titokban dolgozott tovább és 1952 -ben Székesfehérvárott Horváth József mérnök-modellezővel közösen sajátkezüleg 10 db. amerikai tervezésű Dyna-Jet típusú hőlégsugármotort készítettek. Ilyen motorral sikerült ez év augusztusában 220 km/h sebességet elérni, amely az akkori magyar rekordnál jobb volt. Ugyanezen időben "Modellrepülés" cimmel 10-pld-ban "szamizdat" modellező havi kiadványt szerkesztettek, melyben a sport ujdonságait igyekeztek ismertetni. Ezidőben ugyanis a hivatalos lap kizárólag csak a Szovjetúnióból származó anyagokat közölt. Benedek vezetésével ugyancsak minden évben 1950 -től kezdve csak titokban megrendezték a "Cavalloni Kupa" FAI gumimotoros versenyeket. A kupát 1948-ban Rédei György és Benedek György tanítómesterük iránti tiszteletből alapították, az első és második ilyen versenyt annakidején ünnepélyes keretek között külföldi részvétellel tartották meg. A kommunista hatalomátvétel után a két világháború közötti idők kimagasló modellező oktatóit "népellenségnek" minősítették, Nagy Julián és Cavalloni Ferenc neve is tilalmi listára került, így hivatalosan a Cavalloni-kupa versenyek is megszüntek.
             Az 1953 évi Nagy Imre -féle általános politikai enyhülés hulláma szerencsére a repülősportot is elérte és a politikai utasításokat hűségesen végrehajtó Rágyánszki Andrást menesztették, sajnos azonban már későn, ugyanis RÁGYÁNSZKI NEVÉHEZ AZ EGYKORI MAGYAR AEROSZÖVETSÉG TELJES IRAT-ÉS KÖNYVTÁRÁNAK MEGSEMMISÍTÉSE, MELYNEK SORÁN PÓTOLHATATLAN REPÜLÉSÜGYI ÉS MODELLEZÉSTÖRTÉNETI DOKUMENTUMOK PUSZTULTAK EL, KÖZÖTTÜK PL, AZ ENDRESZ-MAGYAR FÉLE ÓCEÁNREPÜLÉS EREDETI DOKUMENTUMAI.
             Az enyhülés lehetővé tette Benedek számára a repülőmodellező sportba való ismételt bekapcsolódást, 1954 évi országos bajnokságon a gumimotoros kategóriában ismét első helyezett lett. Szereplését azonban a megváltozott vezetés sem nézte jó szemmel és a főtitkárságon a következő is elhangzott: " Azt ugyan megengedtük, hogy Benedek ismét szerepeljen, de azt már nem hogy első legyen".
             1955-ben új és nagyobb teljesítményű hőlégsugár-motort tervezett és készített, ezzel az országos bajnokságon 248km/h -val első lett.
Ez meglepetés volt, mivel 1950 óta egy Husicka tervezésü és csehszolvák készítésű hajtóművel Horváth Ernő e versenyeket főlésnyesen nyerte.
             1956 -ban részt vett a szabadonrepülő modellek válogató versenyén és gumis kategóriában 900+896+900 mp ismét első helyen végzett. Ez évben hazánkban a "szocialista" országok részére nemzetközi versenyt rendeztek, itt Benedek a magyar csapat tagjaként a gumimotoros kategóriában III. díjat nyert, az országos versenyen ugyanezen modelljével viszont győzött. A nemzetközi versenyen elért eredményéért kormánykitüntetésben részesült. Az év utolsó versenyén, közvetlenül a forradalom-szabadságharc kitörése előtt, okt. 21-én a Városligeti tó betonján tartott országos körrepülő versenyen jet-modelljével 248 km/h ismét győzött, majd a verseny után 257 km/h új országos rekordot állított fel.
               1957 -ben a Budapesti szabadonrepülő versenyen gumimotoros modellel első, majd az országos versenyen 4-ik helyezett lett, az országos U-control bajnokságon a hőlégsugaras kategóriában ismét első. Ez évben megbízták a Modellkisérleti Intézet /MOKI/ megszervezésével és vezetésével.  Októberben hőlégsugaras modellel 281 km/h új FAI sebességi világrekordot állitott fel. 3. melléklet   Világrekord
Politikai múltja miatt azonban változatlanul bizalmatlansággal kezelik és világrekordjától függetlenül a Brüsszel-i U-control világbajnokságra nem engedik ki, jóllehet az akkor még VB -szám jet-kategóriában a győztes nála gyengébb eredményt ért el. Az akkori sportpolitikai vezetés úgy gondolta, hogy Benedek a "baráti szocialista országokban" már nem jelenthet veszélyt, ezért az ezévi Mlada Boleslav -i /Csehszolvákiai/ A/2 világbajnokságra csapatedzőként kiengedik. Érdemes megjegyezni, hogy az akkori magyar csapat egyik eredményes tagja volt Reé András, aki a mai modellező sportunk egyik fontos vezetője. 
               1958 -ban a szabadonrepülő modellek válogató versenyény gumimotorossal II -ik, az országos zárttéri bajnokságon viszont 15 perccel első. Gumimotoros modelljével a Budapesti bajnokságon 2 -ik, az országoson 3-ik helyezett. A szabadonrepülő modellek Cranfield -i /Anglia/ világbajnokságon gumimotoros gépével az első 4 start után első helyen áll, de a balszerencsés ötödik start ellenére is végül 5 -ik helyezettként a legjobb magyar eredményt éri el, ezzel a magyar csapat első lett. Az országos körrepülő bajnokságon hőlégsugaras modellel 255 km/h sebességgel győz. 
               1959 -ben a Budapesti bajnokságon gumimotoros kategóriában maximális idővel első, a MÁV kupán ugyanezen csoportban is első és a körrepülő jet-kategóriában is győz jóllehet 248 km-es gyengébb eredménnyel.
               1960 -ban az országos bajnokságon távirányításos vitorlázó modellel az első helyet, a budapesti körrepülő versenyen jet-modellel 257 km -rel első helyet, az országoson 248 km-rel ugyancsak első helyet ér el.  A MÁV -kupa versenyen gumimotorossal 859 mp-cel ismét győz.